twitter

Raspisani konkursi za kratke priče i ilustracije o stećcima

Realizatori međunarodnog projekta ''Poruke iz prošlosti'', posvećenog stećcima, kao kulturnoj baštini država Zapadnog Balkana, raspisali su konkurs za kratke priče i ilustracije, za književnike i umjetnike iz regiona i učenike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Rok za dostavljanje radova je 25. april, a propozicije konkursa se mogu pronaći na zvaničnim sajtovima realizatora projekta JU Muzeja grada Zenice i suorganizatora NVO Akademije društvenih nauka iz Bijelog Polja i Opštinske biblioteke ''Slovo'' iz Lapova.

„Projekat se temelji na nekoliko aktivnosti čiji je cilj revitalizacija poruka ispisanih na stećcima, kao spomenicima kulture koji su prisutni u sve tri države. Bilo da je riječ o pismenosti, zakonodavstvu, životu na dvoru, religiji, svakodnevici, ma kom drugom aspektu društvenog života, zanima nas da predstavimo sadržaje koji nas spajaju, ukazuju na kontinuitet suživota na Zapadnom Balkanu“, navode u saopštenju i dodaju da dijeljenje iste i slične kulture, svjedoči o zajedničkim korijenima savremenih naroda.

''Naš cilj je kreirati nove priče o stećku sljedeći poruke iz prošlosti, stoga raspisujemo konkurs za priče i ilustracije čiji je motiv stećak, a mogu se prijaviti afirmisani autori, kao i učenici iz ove tri države'', napominju realizatori projekta i ističu da će zbirke priča i ilustracije biti predstavljeni na partnerskim festivalima u Zenici, Bijelom Polju i Lapovu.

Propozicije konkursa za autore iz regiona:
1. Tema zbirke PORUKE IZ PROŠLOSTI;

2. Na konkurs se mogu slati neobjavljene priče iz žanra fantastike i priča strave;
3. Potrebno je da se kao motiv obradi stećak, a radnja se može odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;
4. Priče prihvatamo na bosanskom, crnogorskom, srpskom ili hrvatskom jeziku;
5. Preporučena dužina priče od 3 do 8 stranica, u Word-u (font Arial, veličina 12);
6. Priču treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i to sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
7. Jedan autor/autorka može poslati jednu priču za čije autorstvo odgovara;
8. Autor/autorka dostavljanjem priče prihvata uslove konkursa i pravila festivala o objavljivanju priče;
9. Rok za dostavljanje priča je 25.4.2022. godine;
10. Odabrane priče se ne honorišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;
11. Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala/promocija u Zenici, Bijelom Polju i Lapovu;
12. Autori/autorke čije priče budu objavljene biće pozvani da predstave priču u skladu sa programom festivala i aktuelnom zdravstvenom situacijom;
13. Odabrane priče će biti objavljene u zbirci ''Poruke iz prošlosti” koja će premijerno biti predstavljena na 10. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON u Bijelom Polju, Festivalu “Tragovima bosanskog kraljevstva” u Zenici, u biblioteci “Slovo” u Lapovu.
 

Propozicije konkursa za učenike:
1. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore;

2. Tema zbirke PORUKE IZ PROŠLOSTI;
3. Na konkurs se mogu slati priče iz žanra fantastike /legenda, mit, bajka;
4. Potrebno je da se kao motiv obradi stećak, a radnja se može odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti; 
5. Priče prihvatamo na bosanskom, crnogorskom, srpskom ili hrvatskom jeziku; 
7. Preporučena dužina priče od 2 do 8 stranica;
8. Rok za dostavljanje priča je 25.4.2022. godine;
9. Priču poslati elektronskom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, nazivom škole, navedenim razredom, adresom i kontakt podacima učenika i mentora;
10. Jedan učenik/učenica može poslati jednu do sada neobjavljenu autorsku priču;
11. Izbor pristiglih priča će obaviti stručni žiri, a rezultati će biti objavljeni prije održavanja festivala;
12. Za autore/autorke najbolje rangiranih priča biće obezbjeđeni plaketa i knjiga; 

13. Učenici čije priče budu objavljene biće pozvani da predstave priču u skladu sa programom festivala i aktuelnom zdravstvenom situacijom;

14. Odabrane priče će biti objavljene u zbirci ''Poruke iz prošlosti” koja će premijerno biti predstavljena na 10. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON 21, u Bijelom Polju, Festivalu “Tragovima bosanskog kraljevstva” u Zenici, u biblioteci “Slovo” u Lapovu.

 

Propozicije konkursa za ilustracije za autore i učenike iz regiona:
1. Tema PORUKE IZ PROŠLOSTI;
2. Na konkurs se mogu slati neobjavljene ilustracije iz žanra fantastike;
3. Potrebno je da se kao motiv obradi stećak;
4. Ilustracije prihvatamo bez obzira na odabir tehnike;
5. Preporučena kvaliteta JPG 1800 x3200; 
6. Ilustracije treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i to sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
7. Jedan autor/autorka može poslati više ilustracija za čije autorstvo odgovara;
8. Autor/autorka dostavljanjem ilustracije prihvata uslove konkursa i pravila festivala o objavljivanju;
9. Rok za dostavljanje ilustracija je 25.4.2022. godine;
10. Odabrane ilustracije se ne honorišu i ne dodjeljuju se nagrade za najbolju;
11. Izbor pristiglih ilustracija će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala/promocija u Zenici, Bijelom Polju i Lapovu;

Dodatne informacije možete dobiti putem mejlova: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Redakcije Radija Bijelo Polje i portala Refesticon