twitter

Održana promocija knjige "Dirigovana stvarnost:Tragovi ljudskog opstanka" Abaza Dizdarevića

Promocija knjige “Dirigovana stvarnost: Tragovi ljudskog opstanka" Abaza Dizdarevića održana je večeras u okviru 15. White Field Jazz festivala.

O knjizi o migracijama u savremenoj umjetnosti govorili su teoretičar i publicista Željko Rutović, profesor Radoman Čečović i sam autor.

Željko Rutović je kazao da se radi o neobičnoj i zanimljivoj knjizi te da ovdašnji sociolozi, antropolozi i filozofi i kultorolozi nijesu pokušali dati svoj odgovor u kontekstu civilizacijskog pojma migracije u formi umjetničke paradigmatičnosti i odgovora migracija kao svijeta u kretanju, kakav je dao na konkretan i referentan način Abaz Dizdarević.

„Referentna umjetnička linija jeste tema teksta, ali itekako referentno štivo u kojima Abaz, ne bez razloga, govori o temporalnim tačkama ove civilizacije. Radi se o knjizi u potrebi permanentnog isčitavanja, ali ono što je Abaz mudro postavio analizirajući i tretirajući pojmove slobode, pojmove i pitanja filozofije ekstencijalizma jednog svijeta u ne prekinutom traganju sa onim što definiše kao tragovi postojanja u kontekstu dirigovane stvarnosti“ kazao je Rutović.

Profesor Radoman Čečović je kazao da esej, ideologija i ideja na koje se poziva Dizdarevićeva knjiga svima nama postavlja pitanje - ko smo?

„Abaz je na veoma slikovit način, kroz umjetničke prakse, prikazao da su naši identiteti mnogo kompleksniji od onih koje zagovara objektivna stvarnost. Mi smo po identitetu mnogo više od onoga što želimo i što jesmo, tako da migracije nijesu samo promjena mjesta, migracije su svijest o nama samima“ istakao je Čečović.

Autor je kazao da je namjera i potreba da se bavi poljem migracija uslovljena najviše time što smo i u ovom kraju imali priliku da iskusimo šta to znači odlazak i fizička migracija, koja je uslovljena ekonomskim ili socijalnim pitanjima, a upravo ta 2015 godina, kako je kazao, možda i prelomna za Bijelo Polje i sjever kada se po nekim statističkim podacima ustanovilo da smo“ izgubili“ blizu pet hiljada stanovnika iz ovog kraja. Dizdarević je istakao da od kako postoji čovjek od tada postoji migracija.

„Od religijskih knjiga , od biblijskog potopa i sjajno predstavljenog potopa na Mikelanđelovoj fresci u Sikstinskoj kapeli, pa do današnjih potopa koje doživljavaju sirijski migranti u Mediteranu na svakodnevnom nivou. Potpuno oslobođen etnofilatizama pristupio sam analizi onoga šta je to kulturno-istorijsko nasleđe u arhitekturi i šta je to donosilo. Nalazio sam primjere i mapirao određena kretanja smih umjetnika i njihove refleksije na ta pomjeranja i njihove reakcije što su ta kretanja donosila.Možda je ova knjiga na tom fonu sa aspekta onog što je tvrdo ukorijenjeno u Crnoj Gori, a to je jedan tradicionalni klasični likovni izraz, s obzirom da sam prije sveka likovni umjetnik, najviše sam se bavio likovnjacima, ali nijesam zaobišao ni ono što se tiče pojma migracija u muzici u duhovnoj sferi . To mapiranje njihovih djela se uvijek vezivalo sa onim što su diktirali istorijski događaji“ istakao je Dizdarević. 

Razgovor je vodio Edin Smailović.

 

 

Autorka: Vanja Šabanović

Foto: Dalibor Rakoćević

Tekst objavila: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.