twitter

O književnom stvaralaštvu Rista Ratkovića danas putem zoom aplikacije

U okviru programa ,,Dan je dolazio kao kurjak", trećeg dana Ratkovićevih večeri poezije, održan je naučno-stručni skup na kojem je nastavljeno predstavljanje naučnih radova o stvaralaštvu Rista Ratkovića, putem zoom aplikacije.

Profesorica srpskog jezika, Fata Eganović, iz Srbije kazala je da je obraživala temu Eros i Tanatos kroz tradicionalno i moderno viđenje svijeta u romanu Nevidbog Rista Ratkovića. 

,,Bilo mi je interesantno to što se atmosfera i radnja romana odvija uopšte u atmosferi rata te je stoga veoma snažan i intenzivan naboj između stalne ugroženosti i smrti sa jedne strane; i želje sa opstankom čoveka kao biološkog ali i misaonog bića. Ratković je sve to uspio da sažme u nepunih 160 stranica, i kroz jednu bogatu fabulu, sa dubokom psihologizacijom i kroz prisustvo modernog i tradicionalnog. Ispitivanje načina na koji je Ratković uspio da aktivira arhitioveErosa i Tanatosa kroz obrasce modernog i tradicionalnog dovelo nas je do zaključka da je riječ o zaista originalnom književnom djelu, koje svojom savremenošću zaslužuje naučno istraživanje", dodala je u svom obraćanju.

O Erosu je razmišljala i Safija Vehabović Parganlija, iz Bosne i Hercegovine, koja je putem zoom aplikacije kazala da je Risto Ratković pjesnik koji je pisao o ljubavi, smrti, ženi.

,,U njegovim pjesmama lirski subjekat putem svojih stihova i sojećanja, pjeva na najenzibilniji način. Kod njega je sva pažnja usmjerena na pojedinca, na osjećanje i ljubav prema ženi. Njegove pjesme otjlovljuju svijet koji je moguće dosegnuti samo u upotrebi čula", naglasila je Vehabović Parganlija.

Jedna od recenzentkinja Zbornika, profesorica književnosti, mr Svetlana Čabarkapa, kazala je na današnjem skupu da je pisala o neobičnosti paralelizma, pojave nadrealizma kod pjesnika Rista Ratkovića i pojave literarne revolucije o Evropskj književnosti.

,,Risto Ratković nikada nije puko slijedio pjesničke škole i pravce, iako se u književnoj kritici određuje kao pjesnik modernističkih orjentacija, ekspresionizma, simbolizma, nadrealizma. Svoj nadrealistički put on je objasnio u ttekstu ,,O nadrealizmu iz svog života", koji se može smatrati programskim. U Ratkovićevoj poeziji u metafizičkom spletu logike i sna koja elemente života kombinuje na nedokučiv način prepliću se hrišćanska znakovitost i mistika, tradicijske i simbolične slike, motivi nesrećne ljubavi, tragične smrti, onostrani susreti i slike zavičajne rijeke", dodala je Čabarkapa.

Glavna urednica Zbornika o stvaralaštvu Rista Ratkovića, dr Andrijana Rabrenović, upitala je profesoricu Čabarkapu da iznese stav o pravcu Ratkovića koji kod njega dominira.

,,Kada su veliki pisci u pitanju , oni izmiču klasifikacijama, ne daju se određenjima, granicama, niti nacionalnim a ni vremenskim, jer oni vrijeme prevazilaze. Ne daju se klasifikacijama onoga što nazivamo epohama, pravcima ili školama u književnosti. Naš pjesnik Ratković određuje se kao pjesnik modernističkih tendencija, kao pjesnik svih tih struja i uticaja elemske literature, pa tako bih negdje bila sklona da kažem da je nadrealističko dominantno. Dominantno je zato što je novo, neobično", odgovorila je Čabarkapa.

Današnji online skup moderirao je zamjenik direktora Ratkovićevih večeri poezije, Dragić Rabrenović.

                                                                                                                          

                                                                                                                        

 

Autorka: Eldina Bećirović                                                                   

Foto: Vladimir Jelić                                                                                                                      

Tekst objavila: Sanida Kajević