twitter

Za nove “Vekovnike” pisao i SF autor Dragan R. Filipović

„Baron i teror” je deseti album serijala „Vekovnici” koji je napisao Marko Stojanović, a crtali su ga naši strip internacionlci Stevan Subić i Bojan Vukić, te međunarodna ekipa sastavljena od strane Borislava Maljenovića, Bojana Debenaka, Mijata Mijatovića, Milana Jovanovića i Ivana Šainovića. Kolor je uradio Aljoša Tomić, naslovnicu Igor Krstić, a autor predgovora je naš poznati pisac naučne fantastike i fantastične književnosti Dragan R. Filipović.

Priča albuma se direktno nastavlja na 9. album serijala, “Zemlju čuda”, pa Marka Kraljevića zatičemo kako sav izubijan silazi niz padine Alpa sve do malog sela u planinama, u čijoj je gostionici, kako će se ispostaviti, zabarikadiran zloglasni baron s kojim će Marko morati da podijeli megdan – pričama, jer kako bi drugačije izgledao dvoboj sa plemićem koji se odaziva na prezime Minhauzen?

Novi Vekovnici mogu da se kupe kod izdavača, a važno je istaći da je ovo samostalno izdanje.

Izvor: sfpisb.wordpress.com

zbirka

 

  

zmajevi dolaze baner 2019