twitter

Raspisan međunarodni konkurs za književnu nagradu REFESTICON AVATAR

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, u sklopu projekta "REFESTICON - Književno stvaralaštvo", podržanog od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, raspisuje međunarodni javni konkurs za književnu nagradu REFESTICON AVATAR za najbolju neobjavljenu zbirku priča fantastike. Za tri najbolja rukopisa obezbjeđena je novčana nagrada i objavljivanje knjige.

 

Pravila konkursa:

1. Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje dodjeljuje književnu nagradu za najbolju neobjavljenu zbirku priča fantastike napisanih na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. 

2. Konkurs je javan, a rukopisi se predaju elektronskim putem sa navedenim naslovom zbirke, kao i imenom, prezimenom i biobibliografskim podacima autora. 

3. Biće nagrađena tri rukopisa prvom, drugom i trećom nagradom. Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i objavljivanja knjige. Novčani iznos za prvu nagradu iznosi 1.000 eura, za drugu nagradu iznosi 500 eura i za treću nagradu iznosi 300 eura. 

4. Učesnici u konkursu mogu dostaviti samo po jedan rukopis koji u tom obliku još nije objavljen, dok je dopušteno da su pojedinačne priče već objavljene u bilo kom formatu. 

5. Učesnici garantuju da rukopis kojim konkurišu nije objavljen u tom obliku prije ili za vrijeme konkursa na bilo koji način, odnosno na bilo kojem mediju. 

6. Učesnici su saglasni da ustupe izdavaču pravo objavljivanja nagrađenog rukopisa na period od pet godina, kao i pravo distribucije knjige, o čemu će se sklopiti poseban ugovor. Ustupanje ovih prava odnosi se na štampanu, audio i digitalnu verziju knjige. 

7. Potrebno je rukopise dostaviti u Wordu, format A4, font Arial, veličina 12, prored 1,5. 

8. Potrebno je da tekst ima između 180.000 i 400.000 slovnih znakova s bjelinama. 

9. Odluku o nagradama donosi tročlani žiri čije članove bira osnivač konkursa.

10. Organizator zadržava pravo da u zavisnosti od procjene kvaliteta pristiglih rukopisa u nekoj od kategorija ne dodjeli nagradu. 

11. Učesnici koji dostave rukopise saglasni su sa pravilima konkursa. 

12. Rok za prijavu na prvi konkurs jeste 28. februar 2023. godine.

 

Rukopisi se dostavljaju na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa naznakom za Nagradu REFESTICON AVATAR. 

 

Nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa, biće dodjeljena na narednom Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON u Bijelom Polju.

 

Redakcije portala Radija Bijelo Polje i Refesticon