twitter

Rabrenović: Učešće na Book Talk-u značajno za promociju REFESTICON-a

 

,,Učešće na Book Talk-u je značajno jer je to bila prilika da se predstavi naš festival koji smo radili proteklih pet godina, da se najave aktivnosti koje će se dešavati u narednom periodu i da se predstave dosadašnja izdanja, pet zbirki kratkih priča autora iz regiona i još šest knjiga“, kazao je Rabrenović, ističući da su u okviru konferencije polemisali  na jednom od 14 panela, pod nazivom ,,Fantastika iznad političke geografije“. 

Rabrenović je dodao da su došli do zaključka da mreža festivala koju su stvorili u saradnji sa Pazinom, Zagrebom, Zenicom, Beogradom, Slavonskim Brodom, i od ove godine Celjem iz Slovenije, izuzetno značajna za doprinos i razvoj fantastične književnosti u regionu. 

,,Značaj predstavljanja publici u Novom Sadu na konferenciji sa više od 60 učesnika iz cijelog regiona, je i u tome što smo uspostavili nove kontakte i dogovorili saradnju u cilju promocije književnosti i kulture našeg grada“, zaključio je Rabrenović.

Kao predstavinik jedinog festivala ove vrste iz Crne Gore Rabrenović je učestvovao na panelu zajedno sa Mirkom Grdinićem organizatorom Festivala fantastične književnosti iz Pazina, Antom Zirdumom književnikom iz Viteza, Aleksandrom Žiljkom piscem i urednikom časopisa Ubiq iz Zagreba, Mladenom Jakovljevićem kourednikom časopisa Književna fantastika iz Novog Sada i Nikolom Petakovićem urednikom domaćih izdanja Čarobne knjige iz Novog Sada. Moderator je bio Dragljub Igrošanac, organizator Festivala fantastične književnosti ArtAnima iz Beograda.

 

 

Autorka: Eldina Idrizović

Foto: Vladimir Jelić

 

 zbirka

  

bestseler refesticonfantasticne price